100 tờ tiền Campuchia

Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: Suốt đời
Xuất xứ: Campuchia
Mô tả:

Đồng tiền 100 Riels Campuchia là đồng tiền duy nhất trên thế giới có in hình Đức Phật và 1 vị Sư Thầy Phù hợp cho quý đạo hữu dùng để mừng tuổi người thân trong những dịp năm mới lấy may. Trân trọng!

Đồng tiền 100 Riels Campuchia là đồng tiền duy nhất trên thế giới có in hình Đức Phật và 1 vị Sư Thầy 
Phù hợp cho quý đạo hữu dùng để mừng tuổi người thân trong những dịp năm mới lấy may. 
Trân trọng!