Cặp Chuông + Chùy Kim cang đính chuỗi hạt

Giá bán: Hết hàng
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng hạt Bồ Đề
Mô tả:

Cặp Chuông + Chùy Kim cang đính chuỗi hạt Giá phát hành: 120,000 VNĐ/ Bộ Hotline: 0946297127

Cặp Chuông + Chùy Kim cang đính chuỗi hạt
Giá phát hành: 120,000 VNĐ/ Bộ
Hotline: 0946297127