Chuỗi Kim cang Ấn Độ 10mm x 108 viên (hạt vuông)

Giá bán: Hết hàng
Ngày khuyến mãi: 01-01-0001 -> 01-01-0001
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng Hạt Bồ Đề
Mô tả:

Chuỗi Kim cang Ấn Độ 10mm x 108 viên (hạt vuông) Giá phát hành: 380,000 VNĐ Hotline: 0946 297 127

Chuỗi Kim cang Ấn Độ 10mm x 108 viên (hạt vuông)

Giá phát hành: 380,000 VNĐ

Hotline: 0946 297 127