Chuỗi Lưỡng giới Đông Mật đá Lưu Ly 8mm x 108 hạt

Giá bán: Hết hàng
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng Hạt Bồ Đề
Mô tả:

Chuỗi Lưỡng giới Đông Mật đá Lưu Ly 8mm x 108 hạt Giá phát hành: 960,000 VNĐ Hotline: 0946297127

Chuỗi Lưỡng giới Đông Mật đá Lưu Ly 8mm x 108 hạt
Giá phát hành: 960,000 VNĐ
Hotline: 0946297127