Chuỗi tay Mã não mờ Tây Tạng size 16mm

Giá bán: 360,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng Hạt Bồ Đề
Mô tả:

Chuỗi đeo tay đá Mã não mờ Tây Tạng Size 16mm Giá phát hành: 360k/ sợ Hotline: 0946 297 127 Website: http://tranghatbode.com.vn

Chuỗi đeo tay đá Mã não mờ Tây Tạng
Size 16mm
Giá phát hành: 360k/ sợ
Hotline: 0946 297 127
Website: http://tranghatbode.com.vn