Chuỗi Tịnh độ Kim cang Ấn Độ 8mm x 108 viên

Giá bán: 280,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng hạt Bồ Đề
Mô tả:

Chuỗi Tịnh độ Kim cang Ấn Độ 8mm x 108 viên Giá phát hành: 280,000 VNĐ Hotline: 0946 297 127

Chuỗi Tịnh độ Kim cang Ấn Độ 8mm x 108 viên
Giá phát hành: 280,000 VNĐ
Hotline: 0946 297 127