Chuỗi Tịnh độ Mã não đỏ 6mm x 108 viên

Giá bán: 220,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng hạt Bồ Đề
Mô tả:

Chuỗi Tịnh độ Mã não đỏ 6mm x 108 viên Giá phát hành: 320,000 VNĐ Hotline: 0946297129

Chuỗi Tịnh độ Mã não đỏ 6mm x 108 viên
Giá phát hành: 320,000 VNĐ
Hotline: 0946297129