Chuỗi Trầm Dó 14mm x 108 viên

Giá bán: Hết hàng
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng hạt Bồ Đề
Mô tả:

Chuỗi Trầm Dó 14mm x 108 viên Giá phát hành: 2,680,000 VNĐ Hotline: 0946297127

Chuỗi Trầm Dó 14mm x 108 viên
Giá phát hành: 2,680,000 VNĐ
Hotline: 0946297127