Thượng phẩm Bồ Đề niệm châu Lão Phật Nhãn

Giá bán: Hết hàng
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng hạt Bồ Đề
Mô tả:

Thượng phẩm Bồ Đề niệm châu Lão Phật Nhãn Size 12mm x 108 hạt (hạt dẹt) Giá phát hành: 4,860 k/ sợi Hotline: 0946 297 127 Website: http://tranghatbode.com.vn

Thượng phẩm Bồ Đề niệm châu Lão Phật Nhãn
Size 12mm x 108 hạt (hạt dẹt)
Giá phát hành: 4,860 k/ sợi

Hotline: 0946 297 127
Website: http://tranghatbode.com.vn