Tua dài 50 cm gắn Đồng điếu mã não

Giá bán: 340,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Cơ sở sản xuất chuỗi Tràng hạt Bồ Đề
Mô tả:

Tua dài 50 cm gắn Đồng điếu mã não Giá phát hành: 450,000 VNĐ Hotline: 0946297127

Tua dài 50 cm gắn Đồng điếu mã não 
Giá phát hành: 450,000 VNĐ
Hotline: 0946297127